You are here

Assar
Architects

GROSSFELD

GROSSFELD

De evolutie van het administratieve kader in Luxemburg  maakt het noodzakelijk het stedelijk ontwikkelingsplan – PAP Grossfeld -  uit te voeren in fases en  te werken met duidelijk afgebakende bestemmingen. Dit plaatst de ontwerpers voor de uitdaging proactief tewerk te gaan zodat het project later niet vastloopt of er een discrepantie ontstaat tussen plaats, vorm en functie. Vanuit deze visie omhelst ons voorstel een inplanting van de functies op macroschaal,  met als resultaat een duurzaam geheel, dat  opgewassen is tegen de economische wisselvalligheden.

De beste locaties voor woongebouwen bevinden zich langs de zuidkant van het project, langs de Mercatorstraat. Wij willen met deze gebouwen een totaalbeeld creëren van een echte wijk. Door deze inplanting kunnen we ook werken met vrijstaande gebouwen die uitkijken op de groene ruimten van de PWC-site. Door een goede bezonning en de rust in de Mercatorstraat ontstaat hier een hoge woonkwaliteit. De bewoners hebben rechtstreeks toegang tot de grote verkeersassen via de dwarslanen waar alleen zachte weggebruikers toegelaten zijn. Deze gebouwen vormen door hun ligging ook een dwarse verbinding met de wandelwegen in de groene zones.

De kantoorgebouwen liggen rond een binnenplein. De hoofdingang van dit plein bevindt zich aan de Rafeisenboulevard en toegangen haaks hierop zorgen voor de permeabiliteit met de voetgangerswegen. Naar de parking gaat men via de zijdelings gelegen laan. Ieder gebouw dat mee het binnenplein vormt, heeft zo een adres op de laan. De woongebouwen zijn toegankelijk via de Mercatorstraat. Langs één enkele inrit liggen de parkings van telkens twee gebouwen van een huizenblok. 

 

Boulevard Raiffeissen
2220 Gasperich
LU
ASSAR ARCHITECTS
Extensa Luxembourg
Kantoren
Huisvesting & Hotels
2014
163 004 m2
44 411 m2
207 415 m2

Clearfix