You are here

Assar
Architects

DIVERCITY - PAP GROSSFELD

DIVERCITY - PAP GROSSFELD

Het project maakt deel uit van het stedelijke ontwikkelingsplan bepaald door het PAP Grossfeld ZM Nord. Deze ontwikkeling voorziet in een inplanting op macroschaal met het oog op het bouwen van een duurzame wijk vertrekkende van mobiliteitsplannen, het aanleggen van nieuwe landschaps- en natuurlijke ruimtes en een algemene verspreiding van de bestemmingen in de nieuwe wijk. Tegelijkertijd legt het plan de verbinding vast tussen de stad Luxemburg en de oorspronkelijke ontwikkeling Cloche d’Or alsook een intern mobiliteitsplan dat rekening houdt met de verschillende invalswegen naar de site.

De doelstelling van de nieuwe aangrenzende ontwikkeling is het evenwicht herstellen van de bestemmingen en het aanbieden van een ontmoetingsplaats voor de plaatselijke bevolking. Zo evolueert de site van een gewone “werkzone” naar een heuse stadswijk. Bij huizenblok B zijn wij van deze filosofie uitgegaan. Onze visie kan misschien best worden samengevat met de term ″DIVER-CITY″. Wij geloven steevast in de mix van stijlen en andere elementen want dit zorgt voor een stedelijk, humaan karakter.

Het gemeenschappelijke thema van het project zit vervat in de term ″DIVER-CITY″. De publieke ruimte vormt het centrale element van het project. Er werd geopteerd voor een mix van volumes, kleuren en vegetatie, geïnspireerd op een ORIGAMI-tuin.

Deze gebouwen hebben dan wel stuk voor stuk een eigen, persoonlijk karakter; ze werden elk op hun beurt ontworpen vanuit een economisch, polyvalent standpunt waarbij onze keuze uitging naar palen, draagbalken en geprefabriceerde bakstenen. Stuk voor stuk betaalbare materialen met beperkte kosten bij de uitvoering. 

 

Wedstrijd voor de bouw van een gezamenlijk programma van 65.000 m² met inbegrip van een verpleeghuis, een hotel en kantoren.

Boulevard Raiffeissen
LU 2220 Gasperich
LU
ASSAR ARCHITECTS
Extensa Luxembourg
Kantoren
Handel & Recreatie
Stedenbouw & Landschap
2014
66 106 m2
29 473 m2
95 579 m2

Clearfix