You are here

Assar
Architects

DE TUINEN VAN JETTE

DE TUINEN VAN JETTE

Het nieuwe project bevindt zich op één van de percelen van de boomrijke site van 15 ha, die deel uitmaakte van een masterplan dat uitgewerkt werd door ons bureau eind jaren 90. Het nieuwe project diende zijn ontwerp te verzoenen met de huidige richtlijnen voor de wijk, omdat deze een fundamentele evolutie heeft ondergaan ten aanzien van het oorspronkelijke programma en de oorspronkelijke architectonische stijl.

Er werden drie gebouwen opgetrokken rond een centrale tuin. De doorgangen moeten de ruimte zo open mogelijk maken en een aangename sfeer creëren. De relatie van dit nieuwe geheel met zijn bebouwde omgeving wordt beheerd door de keuze van inplanting en de bouwhoogtes. Deze laatste zijn van dien aard dat een coherente samenhang met de naburige bouwwerken gerealiseerd werd. Bij de inplanting van de gebouwen zijn voldoende achteruitsprongen voorzien om mooie visuele perspectieven tot stand te brengen. Tegelijk werd gestreefd naar harmonie door de materiaalkeuze voor de gevel. Het parement werd uitgevoerd in gekloofd beton, net zoals de naburige kantoorgebouwen, een eerdere realisatie van ASSAR. Bij het ontwerp van de gevels werd regelmaat als maatstaf genomen, teneinde de eenheid van het geheel te bewaren. Niettemin wordt toch voor een zekere dynamiek gezorgd door de balkons en de gerichte toepassing van hout. 

Bouw van eenheden met appartementen, woningen, kantoorruimtes en openbare infrastructuur geïntegreerd in een stedenbouwkundig plan.

Dikke Beuklaan & Tentoonstellingslaan
1090 Brussel
BE
ASSAR ARCHITECTS
Tijdelijke vereniging JETTE (CFE & DE WAELE)
Kantoren
Huisvesting & Hotels
Stedenbouw & Landschap
In uitvoering
1990
2010
163 200 m2
Architect: ASSAR ARCHITECTS & COOPARCH
Stabiliteit: TRACTEBEL & INGENIEURS associés
Technische uitrusting: TRACTEBEL & SOLITECH
Landschapsarchitect: PECHERE & PARTNERS
Algemeen aannemer: Tijdelijke vereniging CFE & DE WAELE

Clearfix