You are here

Assar
Architects

CHN WILLIAM LENNOX

CHN WILLIAM LENNOX

Het “Centre Hospitalier Neurologique William Lennox”, een neurologisch ziekenhuis dat in de jaren 70 werd gebouwd, beschikt over 159 bedden en is gespecialiseerd in het herstel en de ondersteuning van patiënten, ongeacht hun leeftijd, die lijden aan neurologische aandoeningen zoals beroertes, hoofdtrauma’s, epilepsie, een verminderd bewustzijn en cognitieve ontwikkelingsstoornissen, met als doel hun levenskwaliteit te verbeteren. Het CHN William Lennox is een referentiecentrum op het gebied van neurologische revalidatie voor alle leeftijden.
Het centrum is gelegen in de prachtige omgeving van het bos van Lauzelle (in de buurt van een NATURA 2000-gebied), te Ottignies. Deze ligging heeft onze architecten ertoe aangezet om een zo breed mogelijke reflectie te brengen met betrekking tot het initieel verzoek van het CHNWL, dat zijn gebouwen wenste uit te breiden door enerzijds een 3de bijkomende verdieping van 1600 m² te bouwen om er een verzorgingseenheid voor “uit coma ontwakende patiënten”, een hulpdienst “ergotherapie” en een klassieke revalidatie-eenheid in onder te brengen; en anderzijds de oprichting van een zijdelingse uitbreiding van 1800 m² aan het hoofdgebouw met een dagziekenhuis en een installatie voor hydrotherapie voor patiënten die lijden aan neurologische aandoeningen.
Als antwoord op deze vraag heeft ASSAR ARCHITECTS voorgesteld om geen extra verdieping maar wel 2 aanvullende gebouwen te bouwen om een herinrichting van alle verzorgeenheden mogelijk te maken met een minimale ontregeling van de dagelijkse activiteiten en een maximale leesbaarheid van het ziekenhuis.
Hun reflectie is gebaseerd op 3 hoofdassen :
- Het werken met licht door projecten te ontwikkelen die de lucht laten zien en deze open plek niet donker maken, die een lichtspel creëren door de omgeving te weerkaatsen, maar die het licht ook binnenlaten of filtreren wanneer dat wenselijk is.
- Het gebruik van natuurlijke en warme materialen door voor kleuren te kiezen die dezelfde kenmerken hebben en zachtheid en bescherming bieden zowel aan de patiënten als aan het personeel.
- Respect en gastvrijheid door het ontwikkelen van een aangenaam project, zowel wat betreft de leesbaarheid van zijn toegangen als de expressie van de binnenruimten, maar tevens van een bouwstijl die bescherming biedt, geruststelt en zich laat toe-eigenen, als een cocon.
Met de juiste architecturale antwoorden heeft ASSAR ARCHITECTS de wedstrijd gewonnen.

Bouwing van de nieuwe uitbreiding van de neurologisch ziekenhuis William Lennox

1348 Ottignies
BE
ASSAR ARCHITECTS
CENTRE HOSPITALIER NEUROLOGIQUE WILLIAM LENNOX
Gezondheid & Welzijn
In ontwerpfase
2018
2028
16 000 m2

Clearfix